Szanowni Państwo! Zapraszamy do lektury 6. tomu ,,Studiów Archiwalnych”, czasopisma wydawanego przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

W najnowszym tomie ,,Studiów Archiwalnych” znajdziecie Państwo tradycyjnie stałe działy czasopisma. W części Rozprawy i studia znajdują się  artykuły poświęcone toponomastyce wsi spiskich (Miroslav Stevik) oraz rzymskokatolickim parafiom diecezji przemyskiej w dobrach Ordynacji Zamojskiej (Marcin Kowalski). Druga grupa artykułów w tym dziale dotyczy czasów współczesnych, prezentowanych na podstawie analizy archiwaliów powstałych w wyniku działalności Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie lubelskim. Zagadnienie fotografii znajdujących się w zbiorach archiwów PZPR przedstawiła Ewelina Ćwiek, a stosunek partii do wyborów z 1989 r. Ewa Bednarczyk. Natomiast zagadnienie zabezpieczenia i digitalizacji materiałów archiwalnych poruszył Michał Zawada.

Dział Materiały i źródła przynosi rozważania Józefa Kusa na temat rysunków pisarza lubelskiego Stanisława Kukro, znajdujących się w siedemnastowiecznych księgach rady miejskiej Lublina, edycję inwentarza kościoła szpitalnego pw. Świętego Ducha w Łęcznej w opracowaniu Roberta Jopa oraz obszerne uwagi Piotra Dymmela na temat kartografii miasta Lublina.

Następną część tomu wypełniają recenzje i noty recenzyjne autorstwa Macieja Bosko, Eweliny Ćwiek, Piotra Dudzikowskiego i Bartosza Staręgowskiego oraz sprawozdania z wydarzeń, w których uczestniczyli pracownicy Archiwum Państwowego w Lublinie: Ewelina Ćwiek, Ewelina Fatyga, Zofia Jakóbczak, Marzanna Kędzierska, Marek Krzykała i Michał Zawada. Całość tomu zamyka wspomnienie poświęcone śp. dr Marii Trojanowskiej autorstwa Agnieszki Konstankiewicz i Tomasza Nowickiego.

Wydanie tomu 6. ,,Studiów Archiwalnych” zostało sfinansowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie. Wkrótce będzie on dostępny w sprzedaży w Archiwum Państwowym w Lublinie.

Zapraszamy do lektury!

Załączniki