Archiwum Państwowe w Lublinie w ramach działalności edukacyjnej udostępnia zainteresowanym podmiotom przygotowane przez siebie wystawy dokumentujące wydarzenia historyczne w Lublinie i na Lubelszczyźnie.

Wystawy te mają dodatkowo na celu zapoznanie odbiorców z zasobem lubelskiego archiwum i popularyzację wiedzy na jego temat. W piątek, 11 maja b.r., w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu otwarto wystawę ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie pt. Wielka Wojna na Lubelszczyźnie. Prezentacja zbiegła się w czasie z panelem dyskusyjnym Drogi ku wolności oraz ogólnopolską konferencją naukową Wyzwania dla systemu bezpieczeństwa Polski. Aspekty militarne i niemilitarne, przygotowanymi przez WSHE w Zamościu.

Wystawa będzie otwarta w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu, ul. Koszary 54, do 28 maja 2018 r. Polecamy!