Archiwum Państwowe w Lublinie informuje, że od dnia 28.02.2020 r. do końca br., w związku z pracami remontowymi w magazynie, wystąpią problemy z korzystaniem z materiałów kartograficznych przechowywanych w zasobie archiwum.

Materiały kartograficzne, których dotyczą utrudnienia, pochodzą z następujących zespołów archiwalnych:

 1. nr 22 – Akta miasta Lublina, 1317-1950 [1951-1965];
 2. nr 71 – Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, [1581-1588]1589-1944;
 3. nr 75 – Archiwum Kleniewskich z Kluczkowic i Opola, 1818-1951;
 4. nr 141 – Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Włościańskich, [1864-1870]1871-1918;
 5. nr 144 – Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Włościańskich, [1860-1870]1871-1912[1913-1916];
 6. nr 145 – Urząd Gubernialny Chełmski do Spraw Włościańskich, [1871-1912]1913-1918;
 7. nr 403 – Urząd Wojewódzki Lubelski, [1871-1912]1913-1918;
 8. nr 498 – Urząd Okręgu Lubelskiego, [1920-]1939-1944 [1945];
 9. nr 634 – Zbiór map różnych krajów, 1739-2014;
 10. nr 635 – Zbiór map topograficznych, 1891-1959;
 11. nr 636 – Zbiór planów różnych urzędów, 1808-1929;
 12. nr 637 – Zbiór planów techniczno-budowlanych, 1837-1939;
 13. nr 639 – Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie Fundacji Staszica, 1784-1945;
 14. nr 645 – Państwowy Bank Rolny – Oddział w Lublinie, [1884-1927]1928-1951.

Szczegółowych informacji na temat udostępniania poszczególnych jednostek aktowych udzielają pracownicy czytelni Archiwum Państwowego w Lublinie (tel. 81 528 61 56).

Za utrudnienia przepraszamy.