Solidarni z Białorusią – akcja #lightforbelarus

Wydarzenia, które rozgrywają się obecnie na Białorusi spowodowały, że solidaryzując się z protestującymi Białorusinami, archiwa państwowe w Polsce przyłączają się do akcji #lightforbelarus, w której uczestniczą również inne instytucje kultury.

Dnia 7 września 2020 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Paweł Pietrzyk, wystąpił w swoim piśmie skierowanym do archiwów państwowych w Polsce z propozycją, aby przyłączały się one do akcji #lightforbelarus. Jej inicjatorami są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza oraz Narodowe Centrum Kultury. Akcja ma na celu symboliczne wsparcie Białorusinów, dążących do przemian demokratycznych w ich kraju. Potrwa w dniach 12 i 13 września br. i polegać będzie albo na oświetleniu budynków, w których siedziby mają archiwa, barwami historycznej flagi Białorusi (biało-czerwono-biała),  albo na wywieszeniu na nich takiej właśnie flagi.

Archiwum Państwowe w Lublinie dołączyło do akcji #lightforbelarus. Obok wejścia głównego zawisły dzisiaj flagi białoruskie. Jak zaznaczył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, tego rodzaju gest jest szczególnie istotny w roku, gdy obchodzimy 40-lecie wystąpień społecznych w Polsce, które zaowocowały powstaniem ,,Solidarności”.

(Fot. Marek Krzykała)

       

-->