Pod koniec września 2017 r. nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ukazał się 3. tom ,,Słownika Biograficznego Archiwistów Polskich”, pod naukową redakcją Ewy Rosowskiej, zawierający życiorysy ponad 170 archiwistów, historyków i osób związanych z archiwistyką, zmarłych w latach 1835-2015. Swój wkład w powstanie ,,Słownika…” mieli także pracownicy Archiwum Państwowego w Lublinie, którzy przygotowali biogramy dziewiętnastu archiwistów ze środowiska lubelskiego.

Kilkoro z nich, to archiwiści zasłużeni dla rozwoju Archiwum Akt Dawnych w Lublinie, żyjący w XVIII i XIX w. Piotr Zagrobski (Agnieszka Konstankiewicz), autor pierwszego inwentarza staropolskich ksiąg sądowych zdeponowanych w Archiwum (tzw. konsygnacja Zagrobskiego), Józef Cękalski (Maria Trojanowska) oraz Józef Detmerski (Piotr Dymmel), znany ze sporządzenia indeksów do tych ksiąg. Większość biogramów prezentuje jednak sylwetki archiwistów związanych z Archiwum Państwowym w Lublinie w XX w. W ,,Słowniku…” znajdziemy zatem informacje m.in. o tak znanych i ważnych dla Archiwum, Lublina i Lubelszczyzny postaciach jak Jan Riabinin (Dariusz Magier), Zbigniew Góralski (Elżbieta Wierzbicka) i Helena Danuta Wójcik-Góralska (Edyta Targońska) czy Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (Józef Kus), dyrektor APL w latach 1949-1954.

,,Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich”, t. 3, 1835-2015, red. E. Rosowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, ss. 295. (Biogramy, poza wymienionymi, przygotowali: A. Chursan, K. Gałęzowska, I. Kłak, R. Maćkowski [Nuckowski], M. Matraszek, Ł. Mulak, J. Piotrowicz, T. Rodziewicz).

Publikacja poza wersją tradycyjną dostępna jest także online.