Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza do udziału w „Seminarium kancelaryjno-archiwalnym dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa lubelskiego”, które rozpocznie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Archiwum przy ul. Jezuickiej 13 .

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: kancelaria@lublin.ap.gov.pl do 25 listopada 2017 r. podając imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nazwę jednostki organizacyjnej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z danej jednostki organizacyjnej.

Program szkolenia:

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI ARCHIWALNEJ

 1. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r.

NORMATYWY KANCELARYJNO-ARCHIWALNE

 1. Zasady wyboru systemu kancelaryjnego
 2. Tworzenie akt sprawy/teczek aktowych
 3. Opis teczki na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt
 4. Znak sprawy, teczki i podteczki
 5. Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych
 6. Kończenie spraw i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt
 7. Zasady przekazywania materiałów archiwalnych

PROWADZENIE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO/SKŁADNICY AKT

 1. Wyposażenie archiwum zakładowego/składnicy akt
 2. Warunki przechowywania dokumentacji

WARSZTATY ARCHIWALNE

 1. Poprawny opis teczek aktowych
 2. Sporządzenie ewidencji archiwum zakładowego/składnicy akt
 3. Sporządzenie wniosku na brakowanie
 4. Karta udostępniania/wypożyczenia akt

Przewidywany czas trwania seminarium: 10:00-15:00