W ramach realizacji projektu wydawniczego Archiwum Państwowego w Lublinie, dofinansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, przygotowywany jest 5. tom serii Ikonoteka Lubelska, zatytułowany Fotografie dawnego Lublina z akt Inspekcji Budowlanej w opracowaniu dr Ewy Zielińskiej.

Zakończyła się kwerenda w ponad 6 tysiącach teczek akt lubelskich nieruchomości, składających się na serię Inspekcja Budowlana (Zespół Akta m. Lublina). Jej efekt to odnalezienie i opracowanie 341 zdjęć ulic, kamienic, sklepów, zakładów usługowych i obiektów przemysłowych – fotograficznego zapisu życia Lublina w okresie międzywojennym, w czasie okupacji i tuż po wojnie.Większość zdjęć to załączniki do projektów ulicznych reklam sklepowych z drugiej połowy lat 30. Były one dołączane także do podań, projektów architektonicznych i dokumentowały stan budynków. Zwykle anonimowe, wykonywane bez dbałości o artystyczną, a nawet techniczną jakość przełamują sentymentalną i turystyczną perspektywę widzenia miasta, wprowadzając odbiorcę w –  rzadko eksponowany – użytkowy wymiar fotografii jako narzędzia projektowania i pomocy w podejmowaniu decyzji administracyjnych. Na wielu odbitkach pozostały adnotacje, szkice brył planowanych budynków oraz zarysy przyszłych szyldów i neonów. „Spracowana” forma fotografii z akt Inspekcji Budowlanej nie ujmuje im walorów dokumentacyjnych. W zbiorze tym odnaleziono dwa, niepublikowane ujęcia witryny zakładu fryzjerskiego Felicji Ostrowskiej, w którym podczas bombardowania Lublina zginął poeta Józef Czechowicz, fotografie robotniczych przedmieść, w tym „dzikiej”, drewnianej zabudowy Majdanu Tatarskiego. Frontalne ujęcia witryn sklepów rejestrują formy reklamy, szczegóły aranżacji wystaw sklepowych, pozujących przed nimi właścicieli i ekspedientów oraz przebieg i skutki urzędowej walki z reklamowym chaosem podjętej przez władze miasta w drugiej połowie lat 30.