Publikacja Archiwum Państwowego w Lublinie nagrodzona w konkursie „Studiów Źródłoznawczych”

Miło nam poinformować, że publikacja wydana przez Archiwum Państwowe w Lublinie pt. Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku otrzymała trzecią nagrodę w prestiżowym konkursie „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego za 2012 rok.

Publikacja opracowana przez Grzegorza Jawora, Małgorzatę Kołacz-Chmiel i Annę Sochacką ze wstępem Piotra Dymmela i wydawców została nagrodzona w kategorii edycji źródłowych. Jednocześnie została wyróżniona seria Fontes Lublinienses, w ramach której ukazała się nagrodzona edycja. Seria ta wydawana jest przez lubelskie archiwum pod redakcją P. Dymmela.

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbyło się 29 listopada 2013 r. w Instytucie Historii PAN w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrody dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w. Ideą konkursu jest promowanie polskich prac w tych dziedzinach.

Opublikowane w nagrodzonej edycji księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie. Zawierają dokumentację sądu wójtowsko-ławniczego, głównego organu sądowniczego miasta, z lat 1465-1475. Znajdują się w nich informacje o pożyczkach, zawarte umowy sprzedaży, notacje testamentowe, poręczenia, jednym słowem zapisy dotyczące spraw majątkowych mieszczan lubelskich. Można również odnaleźć wyroki spraw kryminalnych oraz informacje o corocznych wyborach ławników i wójta sądowego. Skrupulatnie spisane przedmioty sporów i decyzji mieszkańców ukazują realia życia codziennego średniowiecznych lublinian, a także ich wzajemne relacje i powiązania.

-->