30 listopada br. do Archiwum Państwowego w Lublinie została przekazana dokumentacja związana z działalnością Klubu Katolickiego w Lublinie. Na ręce dyrektora Archiwum przekazali ją prof. Czesław Deptuła, wiceprezes Klubu oraz dr Marian Butkiewicz, sekretarz.

 

Klub Katolicki w Lublinie powstał na początku lat osiemdziesiątych XX w. z inicjatywy środowisk uniwersyteckich KUL i UMCS. Był obok Klubu Inteligencji Katolickiej stowarzyszeniem zrzeszającym intelektualistów katolickich. Swą działalność rozwijał przez ponad dziesięć lat. Posiadał swoje filie m.in. w Puławach, Świdniku i Lubartowie. Wśród jego członków znaleźli się profesorowie Jerzy Kłoczowski, Andrzej Szostek i wielu innych. Niestety dokumentacja dotycząca działalności Klubu uległa rozproszeniu, a przekazane materiały są jedynie jej częścią zachowaną przez niektórych członków Klubu i oddaną profesorowi Deptule. Wśród przekazanych materiałów znajdują się m.in. protokoły walnych zebrań Klubu, sprawozdania z jego działalności, programy spotkań. Sporą część stanowią materiały pozostawione przez ostatniego, nieżyjącego już, skarbnika Klubu inż. Jana Kozickiego zawierające m.in. kartotekę personalną stowarzyszenia.

 

Mamy nadzieję, że włączona do zasobu lubelskiego Archiwum dokumentacja stanie się cennym źródłem do poznania katolickich ruchów społecznych na Lubelszczyźnie w czasach przełomu.