Represje po upadku powstania listopadowego

Wykaz osób  przeciwko którym skierowano akty oskarżenia do Sądu Najwyższego Kryminalnego za udział w powstaniu listopadowym a których miejsce pobytu nie jest znane, załącznik do obwieszczenia tego Sądu.
15 lipca 1833 r.Spuścizna inż. Wincentego Stankiewicza, sygn. 1
Pismo  Komisji Województwa Lubelskiego z podpisem  prezesa Antoniego Rostworowskiego w sprawie ujawniania zapisów na kościoły i szkoły ciążące na dobrach skonfiskowanych za udział w powstaniu.
Lublin 21 marca 1833 rGimnazjum Wojewódzkie Lubelskie, sygn. 188
Wykaz osób z guberni wołyńskiej którym skonfiskowano majątki za udział w “rokoszu”.
Brak daty – ok. 1833 r.Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie, sygn. 188
Pismo Komisji Województwa Lubelskiego wprowadzajace rozporządzenie Naczelnika Wojennego Województwa Lubelskiego gen. Kuźmina w sprawie nie otwierania szkół.
2 października  1831 r.Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie, sygn. 35
“Bilet” zezwalający na powrót z Rosji Tomasza Kudelskiego, byłego strażnika granicznego  w Tarnogrodzie, aresztowanego w  czasie powstania. Dochodzenie wykazało, że nie brał w nim udziału. Pozwolenie podpisane przez naczelnika wojennego Województwa Lubelskiego gen. Władimira Hurkę.
Lublin, 15 czerwca 1834 r.Akta miasta Bełżyc, sygn. 22

Dodaj komentarz

-->