Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie

Nominacja Antoniego Melitona Rostworowskiego (1789-1843), oficera wojsk Księstwa Warszawskiego, na prezesa Komisji Województwa Lubelskiego przez gen. feldmarszałaka wojsk rosyjskich Cypriana Kreutza.
Lublin,  9 lutego 1831 r. Odpis z 1834 r.Akta ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sygn. 57
Powtórna nominacja Antoniego M. Rostworowskiego na prezesa Komisji Województwa Lubelskiego z poleceniem objęcia urzędu pod grożbą sądu wojennego i sekwestru majątku.
Lublin, 17 marca 1831 r.Akta ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sygn. 57
Lista stanu służby Antoniego M. Rostworowskiego.
1836 r.Akta ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sygn. 57
Pokwitowanie dla Jana Bormana wpłaty 500 zł do Kasy Gwardii Honorowej, zebranych przez obywateli województwa lubelskiego na umundurowanie wojska polskiego.
Warszawa, 31 grudnia 1830 r.Akta ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sygn. 57
Akt zgonu (nr 85) rodziny Mikołaja Liska – jego żony Ewy, ich pięciorga dzieci i czteroletniego  Jana Liska, którzy zginęli w czasie pożaru Lubartowa podpalonego w czasie bitwy stoczonej 10 maja 1831 r. Bitwę stoczyły wojska polskie pod dowództwem gen. Wojciecha Chrzanowskiego z oddziałami rosyjskimi z korpusu gen, C. Kreutza, jej wynik był nierozstrzygnięty.
1831 r.Akta stanu cywilnego Parafii rzymsko-katolickiej w Lubartowie, sygn. 54
Nominacja Franciszka Wysmulskiego na setnika powstańczej Straży Bezpieczeństwa i jej członków przez Urząd Municypalny w Bełżycach.
Bełżyce, 11 grudnia 1830 r.Akta miasta Bełżyc, sygn. 22.
Pismo Komisarza Obwodu Lubelskiego w sprawie poświęcenia chorągwi Narodowej Gwardii Obywatelskiej w Lublinie 17 grudnia 1830 r., zalecające wykonywanie podobnych choragwi w parafiach.
Lublin 20 grudnia 1830 r.Akta miasta Bełżyc, sygn. 22
Pismo Komisarza Obwodu Lubelskiego w sprawie poboru do powstańczej gwardii ruchomej.
1836 r.Akta miasta Bełżyc, sygn. 22
Spis osób wybranych do gwardii ruchomej 15/30 grudnia 1830 r. sporządzony przez Wojciecha Węgleńskiego.
1830 r.Akta miasta Bełżyc, sygn. 22
Lista osób należących do Gwardii Narodowej znajdujących się w BełżycachBełżyce 9 grudnia 1830 r.

Akta miasta Bełżyc, sygn. 22

Powiadomienie hr. Romana Sołytyka o swojej nominacji na regimentarza województw zawiślańskich  gwardii ruchomej i Wincentego Szeptyckiego na jej dowódcę  w województwie  lubelskim, skierowane do niego. W. Szeptycki (1782-1836), później awansowany na generała, latem 1831 r. był dowódcą militarnym na woj. lubelskie.  Był właścicielem majątku Jakubowice pod Lublinem.
Warszawa, 7 grudnia 1830 r.
Akta miasta Bełżyc, sygn. 22
Wezwanie Komisarza Obwodu Lubelskiego do Urzędu Municypalnego Miasta Bełżyce w sprawie  poboru Żydów do Gwardii Ruchomej.
Lublin, 1 stycznia 1831 r.
Akta miasta Bełżyc, sygn. 22
Lista członków Gwardii Ruchomej z Bełżyc wysyłanych na przegląd do Bychawy.
9 stycznia 1831 r. (w wykazie błędna data roczna – 1830 r.)Akta miasta Bełżyc, sygn. 22
Odezwy władz centralnych do byłych wojskowych.
Warszawa 8 stycznia 1831r.Akta miasta Bełżyc, sygn. 22
Apel Komitetu Obywateli przy Komisji Województwa Lubelskiego zachęcający do wstępowania w szeregi Gwardii Ruchomej.
Lublin 11 stycznia 1831 r.
Akta miasta Bełżyc, sygn. 22
Kopia zarządzenia  Rady Najwyższej Narodowej odnośnie wypłat pensji.
24 stycznia 1831 r.
Gimnazjum  Wojewódzkie Lubelskie, sygn. 35
Kopia pisma Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie budżetów na 1831 r.
Warszawa 31 stycznia 1831 r.
Gimnazjum  Wojewódzkie Lubelskie, sygn. 35
Plan wydatków Szkoły Wojewódzkiej  Lubelskiej na 1831 r.
brak daty
Gimnazjum  Wojewódzkie Lubelskie, sygn. 35
“List obronny” dla dóbr  (administrowanych przez Ludwika Malhomme`a) hr. Stanisława Zamoyskiego przebywającego w Petersburgu. Został  wystawiony przez głównodowodzącego wojskami rosyjskimi gen. feldmarszałka Iwana Dybicza dla ochony ich przed zniszczeniami przez  Rosjan.
Maciejowice, 22 luty 1831 r.
Archiwum Klemensowskich z Celejowa, sygn. 107

Dodaj komentarz

-->