Podsumowanie Lubelskiego Festiwalu Nauki w Archiwum

W Archiwum zakończyły się ostatnie warsztaty zorganizowane w ramach XII Lubelskiego Festiwalu Nauki. Podsumowując, z naszej oferty skorzystały łącznie 274 osoby, głównie młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów, także z tak odległych od Lublina miejscowości jak Nakło nad Notecią czy z Siennicy Różanej.

Największym zainteresowaniem cieszyły się lekcje archiwalne dotyczące prowadzenia badań genealogicznych „Z genealogią za pan brat!”, gdzie młodzież otrzymała podstawy w jaki sposób je rozpocząć i jakich informacji szukać, będące jednocześnie niecodzienną okazją do bliższego zapoznania się materiałami archiwalnymi z zasobu Archiwum, stanowiącymi źródło poszukiwań genealogicznych. Równie dużym zainteresowaniem cieszyła się też wystawa „Drogi ku wiedzy” prezentowana w archiwalnej galerii. Wystawa ukazała jak, pod wieloma względami, odmienne były realia szkolne II poł. XIX i początku XX wieku w porównaniu do współczesnych. Na wystawie przedstawione zostały świadectwa szkolne, regulaminy, fotografie, wypracowania, korespondencja z rodzicami uczniów prowadzona przez szkoły, szkice mundurków i wiele innych materiałów związanych z kształceniem. Po zebraniu doświadczeń i opinii o naszych projektach, podczas kolejnego Festiwalu Nauki za rok będziemy mogli przedstawić jeszcze bogatszy program lekcji archiwalnych, na które już w tej chwili serdecznie zapraszamy!

-->