Zapraszamy Państwa do udziału w zebraniach naukowych Archiwum Państwowego w Lublinie i zapoznania się z ich planem na 2021 r.

Po ubiegłorocznej przerwie spowodowane epidemią Covid 19, Archiwum Państwowe w Lublinie wznawia zebrania naukowe. Będziemy się starali, aby pomimo ograniczeń, można było uczestniczyć w nich albo osobiście, albo za pomocą platform internetowych. Obecnie zapraszamy do zapoznania się z planem zebrań, który być może zostanie uzupełniony o nowych referentów i ich wystąpienia. O szczegółach będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

Harmonogram zebrań naukowych Archiwum Państwowego w Lublinie w 2021 r.

Marzec: W przededniu nowej instrukcji o digitalizacji zasobu archiwalnego – kilka myśli z prac zespołu opracowującego instrukcję (Michał Zawada, APL, Oddział IV);

Czerwiec: Ochrona danych osobowych a udostępnianie materiałów archiwalnych w świetle obowiązujących norm prawnych (Anna Nowicka, APL, Oddział Kraśnik);

Wrzesień: Przejmowanie dokumentacji elektronicznej do Archiwum Państwowego w Lublinie. System ADE (Anna Jadeszko, APL, Oddział III);

Październik: Księgi grodzkie chełmskie jako źródło do badań nad samoobroną terytorialną i formacjami zbrojnymi samorządu szlacheckiego ziemi chełmskiej (Bartosz Staręgowski, APL, SPN);

Listopad: Zbiory dotyczące Ignacego Jana Paderewskiego w zasobie Archiwum Muzeum Polskiego w Ameryce (Edyta Targońska, APL, Oddział I);

Grudzień: Rosyjska rejestracja stanu cywilnego w Królestwie Polskim (Anna Chursan, APL, Oddział II).