W dniu 24.03.2022 w podcieniach Archiwum Państwowego w Lublinie odbyło się oficjalne otwarcie wystawy ,,Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” przygotowanej przez lubelski oddział IPN.

Podczas otwarcia ekspozycji wystawowej głos zabrali: dr Piotr Dymmel, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie, dr Robert Derewenda, dyrektor lubelskiego oddziału IPN, dr Edward Gigilewicz, naczelnik Biura Badań Historycznych w Lublinie oraz pracownicy lubelskiego oddziału IPN, którzy przygotowali całą ekspozycję. Wystawa prezentuje materiały archiwalne, zdjęcia oraz grafiki informacyjne, ukazujące heroiczne postawy Polaków, ratujących swoich żydowskich sąsiadów przed niechybną śmiercią. Ekspozycja prezentowana jest codziennie w podcieniach APL w godzinach pracy od 8.00 do 18.00. Jednocześnie warto przypomnieć, że w 2022 r. obchodzimy 80. rocznicę przeprowadzenia akcji ,,Reinhardt”, której jednym z etapów była likwidacja lubelskiego getta, która rozpoczęła się 16 marca. Dzień ten, to również rocznica śmierci Antoniny Grygowej, zasłużonej lubelskie działaczki, która wspierała osoby więzione w obozie koncentracyjnym na Majdanku oraz ratowała swoich żydowskich sąsiadów. Więcej na ten temat można przeczytać w tekstach autorstwa dr. Bartosza Staręgowskiego oraz dr. Piotra Dymmela.

Poniżej prezentujemy galerię z otwarcia wystawy.