Archiwum Państwowe w Lublinie opublikowało IV tom serii Fontes Lublinenses, w której są wydawane źródła do historii Lublina i Lubelszczyzny. W tomie tym zostały wydane Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku. Autorami edycji są historycy UMCS (Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Anna Sochacka) i lubelskiego Archiwum (Piotr Dymmel). Wydane księgi miejskie Lublina należą do najstarszych obecnie znanych. Pochodzą z lat 1465-1475 i zawierają dokumentację sądu wójtowsko-ławniczego, głównego organu sądowniczego miasta. W zamierzeniu wydawców edycja ma uświetniać jubileusz 700-lecia Lublina przypadający w 2017 r. Okolicznościową przedmowę napisał Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

 

Wydane księgi są najważniejszym źródłem do poznania przeszłości średniowiecznego Lublina, dzięki nim możemy wzbogacić naszą wiedzę o mieście, jego mieszkańcach, problemach wewnętrznych i kontaktach zewnętrznych. Znajdziemy w nich głównie zapisy dotyczące spraw majątkowych mieszczan lubelskich, a więc pożyczek, umów sprzedaży, zapisów testamentowych, poręczeń i inne. Znajdują się też wyroki spraw kryminalnych oraz informacje o corocznych wyborach ławników i wójta sądowego.

 

Fontes Lublinenses IV: Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku. Opracowali i wydali G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel, A. Sochacka; wstęp P. Dymmel i Wydawcy, Lublin 2012, ss. 623 + ilustracje (ISBN 978-83-926895-4-6).