Informujemy, że wszedł w życie nowy regulamin udostępniania materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Lublinie, regulujący tryb i zakres udostępniania materiałów archiwalnych i ich reprodukcji, a także wymagania porządkowe związane z udostępnianiem.

Tekst zarządzenia i regulaminu udostępniania materiałów archiwalnych

Odnośnik znajduje się także w zakładce Jak korzystać/Udostępnianie zasobu.