Nowe skany staropolskich ksiąg sądowych z NAHB w Mińsku na portalu LAC

Szanowni Państwo! Z przyjemnością zapraszamy do odwiedzenia portalu Lubelskie Archiwum Cyfrowe, gdzie pojawiły się nowe skany staropolskich ksiąg sądowych, przechowywanych w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku.

Wraz z początkiem 2021 r. mamy dla Państwa noworoczną niespodziankę w postaci skanów staropolskich ksiąg sądowych z terenów współczesnej Lubelszczyzny, znajdujących się obecnie w archiwum w Mińsku. Ich pozyskanie to wynik współpracy, jaką w ubiegłym roku Archiwum Państwowe w Lublinie nawiązało z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, przy realizacji projektu digitalizacji Poloników, które wywiezione w 1887 r. z Archiwum Akt Dawnych w Lublinie, uległy rozproszeniu w czasie I wojny światowej i nie powróciły do Lublina podczas rewindykacji przeprowadzonej w pierwszych latach niepodległej Polski i w latach 60. XX w.

Nowe skany to wynik digitalizacji przeprowadzonej przez Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku obejmującej 18 ksiąg sądowych i jedno bifolium. Księgi powstały w kancelariach ziemskich: lubelskiej i urzędowskiej; grodzkich: chełmskiej i horodelskiej; miejskiej Lublina i Sądu dla Miast Ordynacji Zamojskiej. Archiwalia pochodzą z XVI i XVII w. Ich szczegółowy wykaz znajdziecie Państwo poniżej.

Pozyskanie kopii cyfrowych archiwaliów mińskich stanowi kolejny etap procesu uzupełniania staropolskiego zasobu akt przechowywanych w APL, o zbiory Poloników mińskich w formie elektronicznej. Zapoczątkowany został w 2018 r., a jego wynik spotkał się z zainteresowaniem użytkowników naszych archiwaliów. Mamy nadzieję, że w tym przypadku będzie podobnie. Kopie cyfrowe zdigitalizowanych ksiąg dają bowiem nowe możliwości badawcze i okazję do poznania źródeł do dziejów Lublina, Zamościa, województwa lubelskiego, bełskiego i ziemi chełmskiej oraz historii rodzin i miejscowości uwiecznionych na ich kartach.

Zapraszamy na strony portalu LAC, gdzie w zakładce Polonica znajdziecie Państwo informacje dotyczące projektu digitalizacji staropolskich ksiąg sądowych z NAHB w Mińsku oraz ich skany pozyskane w 2020 r. (wykaz poniżej).

 

Fond 1713, op. 1:
Sąd grodzki horodelski, 1550-1698 (Городловский гродский суд, город Городло Белзской земли Королевства Польского, 1550-1698)

Nr 5. Księga grodzka horodelska, Wyroki z lat 1640-1643, 1647 (k. 191),

Nr 9. Księga grodzka horodelska, Relacje z lat 1690-1693 (k. 661);

 

Fond 1717, op. 1:

Sąd grodzki zamojski, 1634-1674 (Замостский гродский суд, город Замость Русского воеводства Речи Посполитой, 1634-1674)

Nr 1. Księga Trybunału Zamojskiego dla Miast Ordynacji Zamojskiej z lat 1669-1674 (k. 182);

 

Fond 1740, op 1:

Sąd grodzki chełmski 1620-1621 (Холмский гродский суд, город Холм Холмской земли Королевства Польского 1558-1683)

Nr 4. Księga grodzka chełmska, Relacje z lat 1620-1621 (k. 808);

 

Fond 1768, op.1:
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623 (Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623)

Nr 2. Księga ziemska lubelska, Zapisy z lat 1548-1552 (k. 362);

Nr 3. Księga ziemska lubelska, Zapisy z lat 1556-1558 (k. 223);

Nr 4. Księga ziemska lubelska, Zapisy z roku 1566 (k. 451);

Nr 5. Księga ziemska lubelska, Wyroki z lat 1568-1571 (k. 403);

Nr 7. Księga ziemska lubelska, Zapisy z lat 1586-1589 (k. 918);

Nr 8. Księga ziemska lubelska, Wyroki z lat 1586-1587, 1591 (k. 797);

Nr 9. Księga ziemska lubelska, Wyroki z lat 1596-1597 (k. 1413);

Nr 11. Księga ziemska lubelska, Zapisy z lat 1613-1615 (k. 782);

 

Fond 1768, op.1:
Sąd ziemski lubelski, 1548-1623 (Люблинский земский суд, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1548-1623)

Nr 6. Księga ziemska urzędowska, Wyroki i relacje z lat 1582-1595 (k. 759);

Nr 10. Księga ziemska urzędowska, Wyroki i relacje z roku 1599 (k. 406);

 

Fond 1815, op 1:
Akta miasta Lublina, 1534-1698 (Люблинский магистрат, город Люблин Сандомирской земли Королевства Польского, 1534-1698)

Nr 4. Księga radziecka z lat 1588-1591 (k. 737);

Nr 5. Księga radziecka z lat 1591-1592 (k. 348);

Nr 8. Księga dzierżaw kramów z lat 1534-1604 (k. 192);

Nr 9. Księga dochodów jarmarcznych z lat 1577-1626 (k. 368);

Nr 10. Bifolium Monialis Snopkowska a hortui Beatae Mariae Virginis abrenuntiatio z roku 1622 (k. 2).

 

Oprac. techniczne skanów: Marek Krzykała, merytoryczne: dr Robert Jop.

 

 

 

 

-->