Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Archiwum Państwowego w Lublinie

Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie, działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny.

Pełny wykaz składników majątku i pozostałe informacje znaleźć można w BIP Archiwum Państwowego w Lublinie

-->