Miło nam poinformować, że Archiwum Państwowe w Lublinie wydało książkę Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, pod redakcją Piotra Dymmela i Roberta Jopa.

Książka Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności to publikacja zawierająca 38 artykułów będących pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w dniach 25-26 maja 2017 r. na zamku lubelskim, w ramach obchodów 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. Publikacja składa się z czterech części,  Pierwsza z nich: Miasto – przestrzeń – mieszkańcy to blok artykułów o charakterze ściśle historycznym, prezentujących wybrane aspekty funkcjonowania miasta w ciągu kilku stuleci jego istnienia. Część druga, zatytułowana Zabytki sztuki – architektura – twórcy stała się polem do rozważań na temat zabytków sztuki i architektury Lublina. W części trzeciej Książki – biblioteki – zbiory znalazły się artykuły poświęcone kulturze piśmienniczej w Lublinie i dziedzictwu dokumentacyjnemu miasta. Książkę zamyka część poświęcona życiu kulturalnemu, literackiemu i naukowemu w Lublinie.

Publikacja została sfinansowana przez Urząd Miasta Lublin.

Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, red. P. Dymmel, R. Jop, Lublin 2018, ss. 606, ISBN 978-83-938833-7-0

Załączniki