,,Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej” – nowa publikacja APL

Zapraszamy Państwa do lektury albumu Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej w opracowaniu Agnieszki Konstankiewicz, będącej pokłosiem wirtualnej wystawy pod tym samym tytułem, prezentowanej na portalu Lubelskie Archiwum Cyfrowe.

Publikacja stanowi katalog ww. wystawy przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie w 2020 r. w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zaprezentowano w nim materiały z archiwów związanych z Lublinem i Lubelszczyzną: Stanisława Augustowskiego, Wacława Bajkowskiego i jego synów, Jana Dobrowolskiego, Arseniusza Flaka, Aleksandra Gantnera, braci Kazimierza i Stanisława Kalinowskich, Mariana Kołodyńskiego, Jerzego Kulpy, Marii Machoń z d. Tuora, Tadeusza Mycka, Henryka i Wacława Policzkiewiczów oraz rodzin: Maksoń, Sekutowiczów, Basiewiczów, Noskiewiczów, Rudnickich i Armatysów, de Sas Stupnickich, Kleniewskich, Wolaninów i Zamoyskich. Przechowywane są one w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie i jego oddziałów w Kraśniku i Radzyniu Podlaskim lub stanowią własność prywatną.

Spuścizny osobiste i archiwa rodzinne zawierają bogaty materiał źródłowy do badań nad historią gospodarczą, polityczną, społeczną czy wojskową, ilustrujący jak długie, trudne oraz bardzo różne były drogi do odzyskania przez Polskę niepodległości w XX w. To także doskonałe źródło do poznania obyczajowości i życia codziennego w minionych latach.

Prezentacja zbiorów prywatnych archiwaliów ma za zadanie uzmysłowić szerokiemu gronu odbiorców, jak istotne są one nie tylko dla samych właścicieli, ale również w szerszym kontekście społecznym. Zbiory te, szczególnie fotografie, są bowiem świadectwem historii prywatnej, której przykłady w postaci archiwaliów rzadziej reprezentowane są w zasobach archiwów państwowych. Tym cenniejsze wydaje się być ich udostępnienie, czy to na specjalnie przygotowanych wystawach, czy też w drukowanych publikacjach. Ponadto, poprzez przykłady archiwaliów o charakterze ikonograficznym, ale także poprzez dokumenty, autorzy katalogu zwracają uwagę na potrzebę objęcia właściwą ochroną tej części narodowego zasobu archiwalnego.

 

 

 

Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej, oprac. Agnieszka Konstankiewicz z udziałem Anety Kowalczyk i Joannay Kowalik-Bylickiej, Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2020, ss. 220, ISBN 978-83-956289-7-9.

 

 

 

 

 

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

 

 

Katalog Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej jest w sprzedaży w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami sprzedaży.

Załączniki

-->