Powstanie listopadowe – otwarcie wystawy w Muzeum Regionalnym w Lubartowie

„Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie w materiałach archiwalnych” – otwarcie w Muzeum Regionalnym w Lubartowie wystawy przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie

W dniu 7 marca 2012 r. w Muzeum Regionalnym w Lubartowie odbyły się reminiscencje historyczne Lubartów i Lubelszczyzna w Powstaniu Listopadowym, których współorganizatorem było Archiwum Państwowe w Lublinie. Pierwszym punktem spotkania była inscenizacja historyczna Spotkanie w. ks. Konstantego z delegatami województwa lubelskiego w Lubartowie w wykonaniu studentów historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego opracowana na podstawie raportu delegatów województwa lubelskiego z 12 grudnia 1830 r. znajdującego się w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie w aktach Komisji Województwa Lubelskiego. Warte podkreślenia jest, iż inscenizacja została zaprezentowana w Pałacu Sanguszków w Lubartowie, tj. w miejscu, w którym w 1830 r. odbyła się rozmowa w. ks. Konstantego z delegatami województwa lubelskiego.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu dr. Jana Skarbka o bitwie pod Lubartowem stoczonej 10 maja 1831 r. między wojskami polskimi pod dowództwem gen. Wojciecha Chrzanowskiego a oddziałami rosyjskimi z korpusu gen. Cypriana Kreutza.

Ostatnim punktem spotkania było otwarcie w Muzeum Regionalnym w Lubartowie wystawy „Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie w materiałach archiwalnych” przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie w ramach obchodów 181. rocznicy wybuchu powstania listopadowego i prezentowanej podczas konferencji Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Źródła, wydarzenia, ludzie zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie oraz II Katedrę Historii Nowożytnej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w listopadzie 2011 r. Muzeum Regionalne w Lubartowie przygotowało ekspozycję pamiątek kolekcjonerskich dotyczących powstania listopadowego pochodzących ze zbiorów Krzysztofa Wróblewskiego.

Dodaj komentarz

-->