Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje o konkursie, regulamin i wzory wniosków na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/wsp%C3%B3%C5%82praca,-projekty,-dotacje/dotacje-ndap/konkurs-wspieranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych-2016