Archiwum Państwowe w Lublinie oraz II Katedra Historii Nowożytnej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają na konferencję „Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Źródła, wydarzenia, ludzie”, która odbędzie się w poniedziałek i wtorek, 28 i 29 listopada.

Pierwszego dnia konferencji obrady będą się odbywać w godzinach 9.00-18.00 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, drugiego dnia w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie. W ramach konferencji w dniu 29 listopada nastąpi otwarcie wystawy „Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie w materiałach archiwalnych” przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie oraz prezentacja strony internetowej poświęconej powstaniu. W programie znajduje się także inscenizacja historyczna Spotkanie w. ks. Konstantego z delegatami województwa lubelskiego w Lubartowie, promocja książki Jana Skarbka Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831 oraz ogłoszenie wyników konkursu dla gimnazjalistów i licealistów „Kurier Lubelski Nr 1”.