Archiwum Państwowe w Lublinie zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2012 r. o godzinie 9.00 w siedzibie AP w Lublinie odbędzie się posiedzenie Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie i w Zamościu.

 

Tematem obrad będzie:

1. Kwalifikacja nowych zespołów przyjętych do APL;

2. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej (35 zespołów) wstępy i inwentarze A. Pysiewicz;

3. Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej (41 zespołów) wstępy i inwentarze A. Pysiewicz;

4. Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie 1973-1990 343 j.a., 3,00 m. b. wstęp i inwentarz B. Mielnicka.