Archiwum Państwowe w Lublinie zawiadamia, że w dniu 4 czerwca br. o godzinie 9.00 w siedzibie AP w Lublinie odbędzie się posiedzenie Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie i w Zamościu.

Tematem obrad będzie:

1. Kwalifikacja nowych zespołów przyjętych do APL;
2. Ustalenie metod ewidencjonowania dokumentacji kartograficznej zespołu nr 403 Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych, A.Niedziałomska;
3. Ustalenie przynależności zespołowej akt zespołu Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kraśniku z lat 1918-1995, B. Rydz;
4. Przesunięcia z zespołu Sąd Okręgowy w Lublinie 1918-1939, E. Bednarczyk;
5. Informacje o zrealizowaniu zaleceń Komisji Metodycznej;
6. Wolne wnioski.