Komisja metodyczna – posiedzenie 30 grudnia

Archiwum Państwowe w Lublinie zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2013 r. o godzinie 9.00 w siedzibie AP w Lublinie odbędzie się posiedzenie Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie i w Zamościu.

Tematem obrad będą:

Kwalifikacje nowych zespołów przyjętych do zasobu APL i APZ;

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zamościu 1975-1984 wstęp i inwentarz L. Wyszyńska, rec. A.Kędziora;

Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkoły Średniej w Kraśniku 1922-1946 wstęp i inwentarz B.Czaplarska, rec. D.Magier;

Prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące dla Dorosłych Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku 1945-1950 wstęp i inwentarz B.Czaplarska, rec. D.Magier;

Akta stanu cywilnego parafii prawosławnych, wstępy i inwentarze A. Chursan, rec. P.Dymmel, J.Kus, E.Targońska;

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie, wstęp i inwentarz D. Anasiewicz, rec. E.Wierzbicka;

Wolne wnioski.

-->