Archiwum Państwowe w Lublinie zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2014 r. o godzinie 9.00 w siedzibie AP w Lublinie odbędzie się posiedzenie Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie i w Zamościu.

Tematem obrad będzie:

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie 1933-2003, wstęp i inwentarz D. Anasiewicz, przygotowanie i poprawki E. Targońska, rec. E. Wierzbicka.