Archiwum Państwowe w Lublinie zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie AP w Lublinie odbędzie się posiedzenie Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie i w Zamościu.

Tematem obrad będą:

Kwalifikacje nowych zespołów przyjętych do zasobu centrali APL i APZ;

Królewsko-Polski Sąd Okręgowy w Lublinie [1916]1917-1918[1919-1920] wstęp i inwentarz E. Bednarczyk, rec. D. Magier;

Publiczna Szkoła Powszechna nr 16 w Lublinie 1934-1968 wstęp i inwentarz K. Gałęzowska, rec. K. Kołodziejczyk;

Pomoce kancelaryjne do zespołu Kancelaria Gubernatora Lubelskiego 1866-1917 wstęp i inwentarz M. Matraszek, rec. J. Kus;

Wolny wniosek, K. Gałęzowska.