Kolejny z naszych pracowników odznaczony medalem Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kolejny z naszych pracowników, dr Bartosz Staręgowski został uhonorowany odznaczeniem Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Odznaczenie to zostało nadane Bartoszowi Staręgowskiemu 01 XII 2020 r., jednak ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, nie odbyło się zwyczajowe spotkanie krwiodawców w grudniu, a medal został wręczony w stacji krwiodawstwa 28 I 2021 r.

Odznaczenie Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu może być przyznawane przez Ministra Zdrowia każdemu kto oddał co najmniej 20 litrów krwi pełnej lub jej składników. Nasz pracownik w ciągu 10 lat zdołał oddać jej ok. 27 litrów. Odznaczonemu serdecznie gratulujemy gotowości do niesienia pomocy innym, bo krew to dar, którego nie da się wyprodukować a dzielenie się nim może uratować życie wielu ludziom. Jest to szczególnie ważne w okresie trwającej pandemii wirusa Sars-Cov-2, kiedy to zapasy magazynowe krwi są na wyczerpaniu.

-->