IX Lubelski Festiwal Nauki

W dniach 15-21 września odbędzie się IX Lubelski Festiwal Nauki zorganizowany w tym roku przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pod hasłem „Nauka-wiedza-mądrość”. Bierze w nim udział także Archiwum Państwowe w Lublinie, które przygotowało bogaty program popularyzatorsko-edukacyjny. Znajduje się w nim prezentacja multimedialna na temat znanych Polaków, których ślady zachowały się w bogatych materiałach przechowywanych w lubelskim Archiwum.

Podobna prezentacja połączona z wykładem opowiada o genealogii, która może służyć nie tylko do poznania przeszłości własnej rodziny, ale i budowaniu jej wizerunku oraz prestiżu. Z kolei wystawa zatytułowana „Drogi ku wiedzy” ukazuje różne formy, sposoby i treści kształcenia na przestrzeni dziejów.

Wszystkie projekty prowadzić będą w sposób przystępny i atrakcyjny ich autorzy – pracownicy Archiwum. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie dzieci i młodzież szkolną, dla których wizyta w archiwum może być niespotykaną wcześniej przygodą i okazją do rozwijania własnych zainteresowań.

Szczegółowy opis projektów i możliwość ewentualnej rezerwacji miejsc znajdą Państwo na stronie www Lubelskiego Festiwalu Nauki. Wystawa jest otwarta w dni powszednie dla wszystkich osób odwiedzających Archiwum.

-->