IX Lubelski Festiwal Nauki – podsumowanie

W poprzednim tygodniu nasze Archiwum odwiedzili liczni goście, przybyli by uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez nas w ramach IX Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

Dużym zainteresowaniem cieszył się projekt „Znani Polacy w materiałach archiwalnych”. Pierwsi chętni na niniejszą prezentację zgłosili sie już w dniu rozpoczęcia rezerwacji miejsc. Wśród naszych gości znaleźli się uczniowie lubelskich szkół na różnych szczeblach kształcenia począwszy od szkoły podstawowej, gimnazjum po szkołę średnią oraz policealną. Nie zabrakło również indywidualnych zwiedzających, chętnych do spotkania z sylwetkami prezentowanych znanych osób, przybyłych czy to ze względów zawodowych czy też zainteresowań historią miasta Lublina i Lubelszczyzny. Ogółem, w ciągu wszystkich dni projektu, wzięło w nim udział ponad sto dwadzieścia osób.

 

Wykład z prezentacją multimedialną pt. „Genealogia – pomiędzy wiedzą a snobizmem” miał na celu przedstawienie różnych przyczyn znajomości genealogii, zarówo prawnych, jak i prestiżowych, oczywiście w oparciu o archiwalia zachowane w Archiwum. W projekcie uczestniczyło ok. trzydziestu osób, głównie zainteresowanych rozpoczęciem własnych poszukiwań. Spotkania kończyła wymiana uwag na temat kwerend genealogicznych, trudności w ich prowadzeniu oraz możliwości spotkania mylnych albo świadomie sfałszowanych informacji.

 

W zabytkowych piwnicach Archiwum można było obejrzeć w asyscie przewodnika wystawę “Drogi ku wiedzy”. Spotkała się z zainteresowaniem ze strony uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz osób, które indywidualnie skorzystały z festiwalowej propozycji Archiwum. Niektórzy z nich byli zaskoczeni odnajdując w przedstawionych materiałach archiwalnych z naszego zasobu informacje dotyczące ich własnej szkoły z okresu przedwojennego. Łącznie naszą wystawę obejrzało 90 osób.

 

Wszyscy przybyli do Archiwum mieli również szansę zdobycia pamiątek i gadżetów, wśród których prym wiodły festiwalowe krówki. Z okazji Festiwalu premierę miał również kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Archiwum APLA, dostępny nadal w naszej siedzibie oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej. Chętni mogą także nadal zwiedzić wystawę „Drogi ku wiedzy”.

 

Wszystkim naszym gościom dziękujemy za zainteresowanie i przybycie do Archiwum.

-->