Godziny pracy czytelni po okresie wakacyjnym

Wszystkich użytkowników korzystających z naszych czytelni informujemy, że zgodnie z regulaminem korzystania materiałów archiwalnych, już od najbliższego poniedziałku 18 września, wracają dyżury popołudniowe w czytelniach Archiwum Państwowego w Lublinie. Zgodnie ze wspomnianym regulaminem, czytelnia w Centrali czynna będzie od poniedziałku do środy w godz. 9.00-17.30, zaś w czwartki i piątki w godz. 9.00-15.00.

W oddziałach zamiejscowych dyżury popołudniowe czytelni odbywają się tylko w poniedziałki. W pozostałe dni tygodnia czytelnie pracują w godz. 9.00-15.00.

-->