Galeria ,,PAPIEŻ PIELGRZYM” w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły

W roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, 16 października br. świętujemy także 42. rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową.

Obydwie rocznice stały się zachętą do przygotowania galerii internetowej pt. PAPIEŻ PIELGRZYM. Jan Paweł II i jego pielgrzymki do Polski w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie. Zebrano w niej i zaprezentowano kilkadziesiąt zdjęć i dokumentów będących świadectwem wydarzeń, jakie towarzyszyły wizytom Jana Pawła II w Ojczyźnie, od momentu powołania metropolity krakowskiego, ks. kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, do roku 1987.  Większość przedstawionych materiałów archiwalnych pochodzi z akt Komitetów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która była szczególnie zainteresowana z przyczyn politycznych inwigilacją środowisk przygotowujących pielgrzymki papieża do Polski i w nich uczestniczących.

Zapraszamy do galerii!

-->