Nasz projekt Galeria Jezuicka 13 – http://www.jezuicka13.pl/– został zaprezentowany w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim jako przykład rozwiązań proobywateskich w Służbie Cywilnej.

23 lutego odbyło się tam spotkanie Szefa Służby Cywilnej Claudii Torres-Bartyzel z przedstawicielami instytucji państwowych z terenu województwa lubelskiego. Spotkanie poświęcone było usprawnieniom w funkcjonowaniu administracji państwowej oraz kształtowaniu jej proobywatelskiego nastawienia. Obok naszej prezentacji zebrani mieli okazję zapoznać się z projektami Izby Skarbowej i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem, co odzwierciedliła zwiększona statystyka unikalnych wejść na stronę w tym i następnych dniach, a także liczne pozytywne komentarze gości spotkania.