Gala rozdania nagród w konkursie i wystawa na Placu Litewskim, 23 V 2024 r.

Wczorajszy dzień obfitował w wiele wydarzeń, w które w ostatnim czasie zaangażowane było Archiwum Państwowe w Lublinie. W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce gala, podczas której wyróżniono uczestników konkursów przedmiotowych oraz nagrodzono laureatów projektów konkursowych „Moje miejsce w Unii Europejskiej”, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” oraz „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Nagrody w konkursie „Bez korzeni nie zakwitniesz…” wręczyli Dyrektor APL – Krzysztof Kołodziejczyk, lubelski kurator oświaty Tomasz Szabłowski oraz wicewojewoda lubelski Andrzej Maj. O godz. 14 na Placu Litewski rozpoczęło się kolejna uroczystość a mianowicie otwarcie wystawy poświęconej Stanisławowi i Janowi Magierskim – fotografom z Lublina. Wystawę przygotowali pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego, a otwarcie wystawy zainaugurowali Dyrektor APL, Dyrektor NAC – Piotr Zawilski oraz prof. UMK w Toruniu – Wiesław Nowosad. Wystawie towarzyszyło również spotkanie za autorami, poświęcone albumowi, który powstał wraz z wystawą. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15 w Sali Konferencyjnej Archiwum państwowego w Lublinie.

-->