Jednym z efektów niedawnej promocji książki dr Elżbiety Wierzbickiej “Łosiowie. Dzieje rodu i spuścizn aktowych…” była wizyta pana Stefana Gromnickiego, który w ubiegły piątek postanowił podarować naszemu Archiwum dużą część swoich rodowych zbiorów. Składają się na nie m.in. pamiętniki, albumy i korespondencja rodziny Gromnickich i Łosiów. Serdecznie dziękujemy!