Ponad 4300 zdjęć przekazała do Archiwum Państwowego w Lublinie Pani Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska, historyk sztuki.

Są to fotografie autorstwa jej męża, Anatoliusza Czerepińskiego, którego prace można podziwiać także w niedawno wydanej publikacji „Cmentarze Lubelskie” autorstwa Piotra Dymmela i Roberta Litwińskiego. Na dar ten składa się dokumentacja fotograficzna w formie negatywów (1697 klatek) i odbitek pozytywowych (2620 sztuk) wykonanych w latach 50-tych i 60-tych XX wieku.

Przeważającym tematem przekazanych prac są budynki kościołów lubelskich oraz ich detale architektoniczne i wnętrza, ale także inne budynki oraz miejsca użyteczności publicznej, m.in.: budynek Trybunału, Zamek Lubelski, zabudowania dawnego Kolegium Jezuickiego. Wśród zdjęć znajdziemy także dokumentację prac przy odbudowie Lublina po zniszczeniach wojennych, co nadaje im unikatowy charakter, gdyż w większości nie były wcześniej nigdzie publikowane.

Anatoliusz Aleksander Czerepiński urodził się w 1929 r. w Białymstoku. W 1952 r. rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku historia sztuki, zakończone uzyskaniem magisterium w 1957 r. Studia te na trwałe związały A. Czerepińskiego z Lublinem. Tutaj założył rodzinę oraz ukończył w 1964 r. studia na Akademii Medycznej, po których związał się z lubelską służbą zdrowia. Jako ceniony lekarz psychiatra pracował do czasu przejścia na emeryturę w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Abramowicach. Profesjonalne umiejętności fotograficzne oraz zainteresowania humanistyczne jeszcze w latach studiów na KUL pozwoliły mu nawiązać kontakty i współpracę z lubelskimi archeologami, a jego zdjęcia ilustrowały teksty publikowane przez lubelskich archeologów w czasopismach krajowych i zagranicznych. W czasie studiów medycznych i późniejszej praktyki lekarskiej prowadził na terenie województw lubelskiego i rzeszowskiego prace związane z inwentaryzacją zabytków, których owoc stanowi duża część fotografii przekazanych do lubelskiego Archiwum. Anatoliusz Czerepiński zmarł 10 listopada 2004 r.