V Konferencja Belliculum Diplomaticum Lublinense

Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Źródłoznawstwa i Edytorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Archiwum Państwowe w Lublinie zapraszają na międzynarodową konferencję z cyklu Belliculum Diplomaticum Lublinense w dniach 11–12 czerwca 2013 r. Piąta konferencja tego cyklu nosi tytuł “Problematyka badań nad dokumentem, kancelarią oraz archiwum a pogranicze kulturowe między Wschodem i Zachodem Europy”. W konferencji wezmą udział historycy i archiwiści z Polski, Czech, Rosji i Ukrainy. W pierwszym dniu obrady odbywać się w Sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie. Serdecznie zapraszamy.

 

 

-->