Archiwum Państwowe w Lublinie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2012 r. Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej przejęło całość zadań związanych z udzielaniem informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, w tym również administrowanie ogólnopolską bazą danych Miejsca Przechowywania Dokumentacji Osobowej i Płacowej Pracowników.

W związku z tym zapytania w sprawach miejsc przechowywania dokumentacji osobowej lub płacowej, a także wnioski dotyczące potwierdzenia okresów zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia na podstawie tej dokumentacji należy kierować pod adresem:

Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej
ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Milanówek

lub adres e-mailowy:
udostepnianie@apdop.gov.pl
kancelaria@apdop.gov.pl

tel.:
+48 (22) 635 68 22,
+48 (22) 724 78 72,
+48 (22) 724 76 05,
+48 (22) 724 76 79