Narodowe Archiwum Cyfrowe we współpracy z Archiwum Państwowym w Lublinie przygotowało jedyną w swoim rodzaju wystawę prezentującą unikatowe archiwalne fotografie z I połowy XX w. Zdjęcia będzie można oglądać bezpłatnie w fotoplastikonie na placu Teatralnym w Lublinie od 5 września do 1 października 2019 r.

„Archiwalny Fotoplastikon w Lublinie” to kontynuacja projektu realizowanego w 2018 r., który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem szerokiej publiczności w Warszawie, Zamościu, Krakowie i Koszalinie. Tegoroczna edycja ma uczcić 100-lecie utworzenia sieci Archiwów Państwowych. 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaljami, tworząc tym samym podstawy do budowy i rozwoju współczesnej sieci archiwów państwowych po 123 latach zaborów. Archiwa przechowują materiały, które są bezcennymi świadectwami historii. „To kolejny projekt NAC, dzięki któremu realizujemy jeden z celów Narodowego Archiwum Cyfrowego, czyli budowanie tożsamości wyrastającej z pamięci, a przy okazji świętujemy 100. rocznicę powstania sieci Archiwów Państwowych. Cieszymy się, że mogliśmy zaprosić do jego realizacji archiwa z innych miast i pokazać, że archiwa i nowoczesne technologii mogą iść w parze” – powiedział Radosław Kałużniak, Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Zaprezentowane zostaną zdjęcia Lublina. jakiego nie znamy! Fotoplastikon będzie dostępny dla zwiedzających na placu Teatralnym w Lublinie od 5 września do 1 października 2019 r. c

Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości – Niepodległa oraz dzięki wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.