Archiwa Rodzinne Niepodległej – warsztaty archiwalne, 21 listopada 2019 r.

Archiwum Państwowym w Lublinie zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2019 r. o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Archiwum przy ul. Jezuickiej 13.

Program warsztatów:

15.30-16.15. Jak dbać o archiwalia rodzinne w domowych warunkach – warsztaty konserwatorskie (Marzanna Kędzierska)

16.30-17.30. Jak rozpocząć poszukiwania przodków – prezentacja źródeł, wydawnictw oraz internetowych baz danych – warsztaty genealogiczne, cz. III (Agnieszka Konstankiewicz)

17.30-18.00. Punkt konsultacyjny (Agnieszka Konstankiewicz)

Jednocześnie informujemy, że w Centrali Archiwum Państwowego w Lublinie oraz w naszym Oddziale w Radzyniu Podlaskim czynny jest punkt konsultacyjny, gdzie będzie można uzyskać profesjonalne porady na temat sposobów zabezpieczenia dokumentów, zdjęć, pamiątek z domowych archiwów oraz uzyskać wiedzę jak porządkować domowe archiwalia.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z nami przy tworzeniu Archiwów Rodzinnych Niepodległej. Jeżeli chcesz zabezpieczyć swoje domowe archiwalia i podzielić się z innymi wiedzą o nich oraz o historii swojej rodziny, udostępnij nam rodzinne pamiątki w celu ich bezpłatnej i profesjonalnej digitalizacji. Po zeskanowaniu archiwaliów i zabezpieczaniu kopii cyfrowych zostaną one opisane i udostępnione na portalu www.archiwarodzinne.gov.pl, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi. Zapraszamy także do przekazywania archiwów rodzinnych do zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie. Gwarantujemy ich wieczyste przechowywanie, opracowanie przy pomocy właściciela i profesjonalne zabezpieczenie.

Z przekazanych do zasobu lubelskiego Archiwum oryginałów archiwów rodzinnych poszczególnych Osób bądź Rodzin w formie darów oraz kopii cyfrowych zorganizowana zostanie w 2020 r. wystawa przez Archiwum Państwowe Lublinie.

Archiwum jest szczególnie zainteresowane archiwaliami, fotografiami, wspomnieniami, a także pamiątkami rodzinnymi obrazującymi skomplikowane drogi do odzyskania niepodległości przez Polskę. Na portalu www.archiwarodzinne.gov.pl jak również na planowanej wystawie w 2020 r. pragniemy zaprezentować różnorodność materiałów archiwalnych gromadzonych w archiwach rodzinnych i domowych ukazujących walkę o sprawę narodową, jak również lata odbudowy i organizacji państwa polskiego poprzez codzienną pracę zawodową, artystyczną, społeczną czy polityczną. Interesuje nas także zobrazowanie poprzez archiwalia życia codziennego zwykłych ludzi w odrodzonej Polsce.

 

-->