Prezentacja projektu “Archiwa Przełomu 1989-1991” – 28.05.2013

Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza na spotkanie, które będzie poświęcone prezentacji projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” realizowanego pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu RP. Ma on na celu stworzenie elektronicznej platformy, na której będą gromadzone i prezentowane dokumenty związane z przełomowymi wydarzeniami w dziejach Polski z lat 1989-1991. Projekt jest realizowany przez Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP.

Spotkanie będzie miało głównie charakter informacyjno-promocyjny. Zostaną przedstawione informacje o założeniach samego Projektu, jego dotychczasowych uczestnikach – partnerach oraz o pozyskanych już materiałach archiwalnych. Zostanie też skierowane zaproszenie organizatorów Projektu do udziału w nim środowisk, instytucji i osób z Lublina i regionu. Pozyskanie do współpracy lubelskich partnerów pozwoli rozbudować Projekt o materiały pochodzące z regionu, który w tamtych wydarzeniach miał znaczący udział.

 

W spotkaniu wezmą udział pracownicy z Archiwum Prezydenta RP Janusz Kuligowski (dyrektor Archiwum) i Agnieszka Figura-Tomaka oraz z Archiwum Senatu Robert Kubaś (kierownik Archiwum) i Justyna Orysiak.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 28 maja 2013 r., początek godz. 12.00, w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie.

-->