To już 82 lata minęły od jednej z największych zbrodni w dziejach Państwa Polskiego, której dokonały wojska sowieckie na oficerach polskiego wojska.

Wzięci do niewoli po ataku Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 r. polscy oficerowie przez blisko rok byli przetrzymywani w sowieckiej niewoli. W kwietniu 1940 r. w Katyniu, Twerze, Miednoje, Piatichatkach oraz Bykowni dokonano masowej zbrodni na jeńcach wojennych. Tym samym pozbawiono polską armię elit wojskowych. Pierwsze masowe groby odkryto w 1941 r. a w 1943 r. za zgodą okupacyjnych władz niemieckich rozpoczęto procesy ekshumacyjne. Do tych prac włączony został Międzynarodowy Czerwony Krzyż oraz przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża i Rady Głównej Opiekuńczej. Do czerwca 1943 r. wydobyto z grobów w lesie katyńskim 4243 ciała, spośród których zidentyfikowano 2730.

Efektem pracy członków PCK były sporządzane w Katyniu listy ekshumowanych, które trafiały najpierw do Zarządu Głównego PCK, a następnie były przekazywane do poszczególnych okręgów, w tym do okręgu lubelskiego. Pierwsza taka lista dotarła do Lublina po 20 kwietnia 1943 r. Ostatni, dwunasty wykaz, przesłano około 12 lipca. Każdy spis był kopiowany i rozsyłany do lokalnych oddziałów PCK na terenie ówczesnego dystryktu lubelskiego. Powielone wykazy trafiły do Biłgoraja, Hrubieszowa, Krasnegostawu, Puław, Radzynia i Zamościa.

Po zakończeniu wojny listy ofiar katyńskich były przechowywane w archiwach PCK, skąd następnie trafiły do Archiwum Państwowego w Lublinie, gdzie są przechowywane do dziś w lubelskiej centrali Archiwum i w jego Oddziale w Chełmie.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku autorstwa dr. Bartosza Staręgowski oraz zapoznania się z listami katyński na stronie głównej APL.