Szanowni Państwo! Zapraszamy do nowych galerii skanów zamieszczonych na portalu Lubelskie Archiwum Cyfrowe, zawierających kopie cyfrowe akt stanu cywilnego oraz indeksów do staropolskich ksiąg sądowych.

Doświadczenie roku 2020 związane z zagrożeniem wirusem SARSCoV2 to czas trudny także dla działalności Archiwum Państwowego w Lublinie i kontaktów z naszymi klientami i użytkownikami. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwych, choć koniecznych ograniczeń w dostępie do zasobu archiwalnego. Ze swojej strony staramy się podejmować wszystkie możliwe działania, które przynajmniej w jakimś stopniu złagodzą te trudności i umożliwią korzystanie z zasobu. Przeświadczeni o celowości takich działań podejmujemy kolejną inicjatywę, która powinna ułatwić dostęp do materiałów archiwalnych z naszego Archiwum.

Od 30 listopada 2020 r. na portalu Lubelskie Archiwum Cyfrowe zostanie uruchomiona nowa zakładka, dzięki której uzyskacie Państwo możliwość korzystania z kopii cyfrowych materiałów archiwalnych na bieżąco digitalizowanych w Archiwum. Propozycja ta znacznie skróci czas oczekiwania na udostępnienie skanów, które zazwyczaj są zamieszczane na ogólnopolskim portalu archiwalnym Szukaj w archiwach (www.szukajwarchiwach.gov.pl). Zakładka będzie także zawierać aktualną informację o udostępnionych na LAC zespołach i jednostkach archiwalnych. Za pośrednictwem naszej strony internetowej z kopii cyfrowych będziecie Państwo mogli korzystać do chwili, gdy nie zostaną zamieszczone w serwisie www.szukajwarchiwach.gov.pl, o czym Państwa poinformujemy. Stworzona przez Archiwum zakładka nie opiera się na zasadach przyjętych dla systemu teleinformatycznego, zatem udostępnione skany będzie można przeglądać ale bez możliwości ich pobierania.

            Kopie cyfrowe będą zamieszczane na Lubelskim Archiwum Cyfrowym sukcesywnie w miarę digitalizacji materiałów archiwalnych. W pierwszej kolejności będziemy starać się skanować i udostępniać te materiały, które zostały objęte planem digitalizacji na 2020 r. Jednym z ważnych kryteriów wyboru materiałów jest zainteresowanie nimi użytkowników. Zdajemy sobie sprawę, że Państwa oczekiwania  w tym zakresie mogą być zróżnicowane i trudne do zrealizowania w krótkim czasie, jednak w miarę naszych możliwości będziemy je brać pod uwagę.  W przypadku złożenia przez Państwa zamówienia na kopie cyfrowe w uzasadnionych przypadkach Archiwum może je wykonać jako własne zadanie  i umieścić na LAC.

            Na liście publikowanych od dzisiaj skanów w pierwszej kolejności znajdują się akta stanu cywilnego różnych wyznań, których udostępnieniem są zainteresowane szerokie rzesze genealogów i badaczy historii rodzinnej. Także już teraz publikujemy kopie cyfrowe indeksów do ksiąg sądów szlacheckich z województwa bełskiego, lubelskiego i ziemi chełmskiej. Indeksy te powstały we Lwowie w końcu XVIII w. (tzw. indeksy lwowskie) oraz w XIX w. w Archiwum Akt Dawnych w Lublinie (tzw. indeksy Detmerskiego i Romana) i są nieodzowną pomocą dla prowadzenia poszukiwań w tych księgach.

            O nowych kopiach cyfrowych będziemy Państwa na bieżąco informować, aktualizując listę zdigitalizowanych materiałów. Prosimy na bieżąco przeglądać stronę Lubelskiego Archiwum Cyfrowego (http://lac.lublin.pl/skany).