105. rocznica utworzenia państwowej sieci archiwalnej

To już 105 lat mija od ustanowienia dekretem Józefa Piłsudskiego sieci archiwów państwowych w Polsce.

Sieć archiwów w odrodzonej Polsce została powołana do życia Dekretem Naczelnika Państwa 7 lutego 1919 r. Decyzja ta wprowadzała działający przy Ministrze Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Wydział Archiwów Państwowych. Jego działalność polegała na zarządzaniu archiwami, opiece nad materiałami archiwalnymi i ratowanie ich przed zniszczeniem oraz nadzorem nad procesem rewindykacji archiwaliów z państw zaborczych. Zgodnie z zapisami dekretu utworzono archiwa w następujących miejscowościach: Warszawie, Lublinie, Piotrkowie, Płocku, Lwowie i Krakowie. Zapisy tego jakże istotnego dla archiwów dokumentu, legły u podstaw tworzenia się państwowej sieci archiwalnej w całym kraju.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na naszej platformie internetowej LAC. Wystarczy kliknąć poniżej.

-->