104. rocznica powstania sieci archiwów państwowych w Polsce

Szanowni Państwo. Dnia 7 lutego 2023 obchodzimy 104. rocznicę powstania sieci archiwów państwowych w Polsce.

Sieć archiwów w odrodzonej Polsce została powołana do życia Dekretem Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, z 7 lutego 1919 r. Wprowadził on, działający przy Ministrze Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Wydział Archiwów Państwowych, odpowiedzialny za zarząd nad archiwami, opiekę nad archiwaliami, ratowanie ich przed zniszczeniem oraz nadzór nad rewindykacją archiwaliów z państw zaborczych. Na mocy dekretu powstały archiwa w Warszawie, Lublinie, Piotrkowie i Płocku, Lwowie i Krakowie. Dekret legł tym samym u podstaw rozwoju sieci archiwów w międzywojennej Polsce.

Więcej na ten temat dowiecie się Państwo z bloga na stronie Lubelskiego Archiwum Cyfrowego. Zapraszamy do lektury.

 

-->