Artykuły w formie oryginalnej, cytowane za źródłem. Fotografie i filmy pochodzą z cytowanych mediów.

 

17.09.2020 | ,,Gość Niedzielny”, wydanie internetowe

 

Artykuł ,,Militaria i propaganda” poświęcony wystawie ,,Lubelszczyzna w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921″ z wypowiedzią dr. B. Staręgowskiego.

 

 

 

 

1.09.2020 | ,,Panorama Lubelska”, wyd. godz. 21.30 (13 min., 34 sek.)

 

Wypowiedź dr. Piotra Dymmela Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie na temat roli Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. w związku z otwarciem wystawy ,,Lubelszczyzna w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie”.

 

 

 

28.08.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

 

Wypowiedź dr. Bartosza Staręgowskiego w związku z Dniem Lotnictwa Polskiego.

 

 

 

 

19.08.2020 | ,,Gość Niedzielny”, wydanie internetowe

 

Artykuł poświęcony projektowi ,,Walka zbrojna – walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921″, realizowanemu przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

 

 

 

14.08.2020 | ,,Panorama Lubelska”, wyd. godz. 18.30 (9 min., 32 sek.)

 

Wypowiedź dr. Bartosza Staręgowskiego dotycząca projektu ,,Walka zbrojna – walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 r.”, realizowanego przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

 

 

 

25.05.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

Audycja z cyklu ,,Informator kulturalny”, z wypowiedzią dr. Roberta Jopa na temat digitalizacji staropolskich ksiąg sądowych z terenów Lubelszczyzny, przechowywanych w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku (początek audycji).

 

 

 

 

19.05.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

 

Audycja z cyklu ,,Informator kulturalny”, z wypowiedzią dr. Roberta Jopa na temat akcji ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)” – (od 1 min 23 sek.).

 

 

 

 

7.05.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

 

Audycja z cyklu ,,Informator kulturalny”, z wypowiedzią dr. Roberta Jopa na temat akcji ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)” – tytuł sudycji ,,Hobbici. Lubelskie”.

 

 

 

 

5.05.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

 

Audycja poświęcona akcji ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”. Wypowiedź m.in. dr. Roberta Jopa z Archiwum Państwowego w Lublinie.

 

 

 

 

 

5.05.2020 | ,,Kurier Lubelski”, wydanie internetowe

Wypowiedź Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie dr. Piotra Dymmela w sprawie projektu ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”.

 

 

 

3.05.2020 |  ,,Panorama Lubelska”, wyd. godz. 21.30 (14 min., 04 sek.)

 

Wypowiedź Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie dr. Piotra Dymmela w sprawie projektu ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”.

 

30.04.2020 | ,,Kurier Lubelski”, wydanie internetowe

 

 

Artykuł ,,Odkrywamy lubelskie ślady Konstytucji 3 Maja” Artura Jurkowskiego, w którym między innymi wypowiedź dr. Piotra Dymmela, Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie w sprawie odpisu Konstytucji i Prawa o miastach przechowywanych w zasobie APL (patrz także zał. 1).

Załączniki