Artykuły w formie oryginalnej, cytowane za źródłem. Fotografie pochodzą z cytowanych mediów.

 

19.05.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

 

Audycja z cyklu ,,Informator kulturalny”, z wypowiedzią dr. Roberta Jopa na temat akcji ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)” – (od 1 min 23 sek.).

 

 

 

 

7.05.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

 

Audycja z cyklu ,,Informator kulturalny”, z wypowiedzią dr. Roberta Jopa na temat akcji ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)” – tytuł sudycji ,,Hobbici. Lubelskie”.

 

 

 

 

5.05.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

 

Audycja poświęcona akcji ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”. Wypowiedź m.in. dr. Roberta Jopa z Archiwum Państwowego w Lublinie.

 

 

 

 

 

5.05.2020 | ,,Kurier Lubelski”, wydanie internetowe

Wypowiedź Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie dr. Piotra Dymmela w sprawie projektu ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”.

 

 

 

3.05.2020 |  ,,Panorama Lubelska”, wyd. godz. 21.30 (14 min., 04 sek.)

 

Wypowiedź Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie dr. Piotra Dymmela w sprawie projektu ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”.

 

30.04.2020 | ,,Kurier Lubelski”, wydanie internetowe

 

 

Artykuł ,,Odkrywamy lubelskie ślady Konstytucji 3 Maja” Artura Jurkowskiego, w którym między innymi wypowiedź dr. Piotra Dymmela, Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie w sprawie odpisu Konstytucji i Prawa o miastach przechowywanych w zasobie APL (patrz także zał. 1).

Załączniki