Artykuły w formie oryginalnej, cytowane za źródłem. Fotografie i filmy pochodzą z cytowanych mediów.

 

25.11.2020 | ,,Gość Niedzielny”, wydanie internetowe

Artykuł ,,Papieskie pamiątki w archiwum lubelskim” wraz z wypowiedzią dr. Bartosz Staręgowskiego poświęcony wystawom wirtualnym o św. Janie Pawle II zaprezentowanym na stronie głównej APL.

 

 

 

20.11.2020 | ,,Dziennik Wschodni”, wydanie internetowe

Artykuł EB pt. ,,Archiwum Państwowe do pałacu tak szybko się nie wprowadzi”.

 

 

 

19.11.2020 | ,,Dziennik Wschodni”, wydanie internetowe

Recenzja albumu ,,Fotografie Dawnego Lublina z akt Inspekcji Budowlanej” autorstwa Piotra Nazaruka.

 

 

02.11.2020 | ,,Centrum Medialne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, portal internetowy

 

Podcast internetowy, w którym dr Bartosz Staręgowski informuje o wystawach wirtualnych poświęconych św. Janowi Pawłowi II.

 

 

29.10.2020 | ,,Lublin Nasze Miasto”, portal internetowy

 

Informacja o wystawach wirtualnych znajdujących się na stronie głównej APL poświęconych św. Janowi Pawłowi II.

 

 

29.10.2020 | ,,Lublin Nasze Miasto”, portal internetowy

 

Informacja o projekcie ,,Walka zbrojna-Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921″ realizowanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

 

 

29.10.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

Wypowiedź dr. Bartosza Staręgowskiego w ,,Informatorze kulturalnym” na temat wirtualnych wystaw APL poświęconych pamięci św. Jana Pawła II.

 

 

 

 

22.10.2020 | ,,Poranek między Wisłą i Bugiem”, wyd. godz. 07.30 (1 godz., 11 min., 18 sek.)

 

Wypowiedź dr. Bartosza Staręgowskiego na temat wydawnictw Archiwum Państwowego w Lublinie, opublikowanych w związku z realizacją projektu ,,Walka zbrojna-Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921″.

 

 

 

20.10.2020 | ,,Dziennik Wschodni”, wydanie internetowe

 

Informacja o projekcie ,,Walka zbrojna-Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921″ w związku z ukazaniem się wszystkich elementów projektu.

 

 

19.10.2020 | ,,Gość Niedzielny”, wydanie internetowe

 

Nota informacyjna B. Staręgowskiego o projekcie ,,Walka zbrojna-Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921″ w związku z ukazaniem się zeszytu edukacyjnego poświęconego wojnie 1920 r.

 

 

 

16.10.2020 |,,Wspólnota Radzyńska”, wydanie internetowe

Wypowiedź dr Joanny Kowalik-Bylickiej na łamach tygodnika lokalnego ,,Wspólnota Radzyńska” w związku z wirtualną wystawą ,,PAPIEŻ PIELGRZYM. Jan Paweł II i jego pielgrzymki do Polski w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie”.

 

11.10.2020 |,,Dziennik Wschodni”, wydanie internetowe

 

Artykuł pt.: ,,Jak zabezpieczyć stare zdjęcia. Przyjdź do Archiwum”, poświęcony warsztatom zorganizowanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie w związku z realizacją projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej.

 

6.10.2020 | ,,Panorama Lubelska”, wyd. godz. 21.30 (10 min., 52 sek.)

Wypowiedź dr. Bartosza Staręgowskiego na temat wydawnictw Archiwum Państwowego w Lublinie, opublikowanych w związku z realizacją projektów: ,,Walka zbrojna-Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921″ oraz ,,Archiwum z trochę innej beczki. 10 lat Galerii Jezuicka 13″.

 

 

 

 

5.10.2020 | ,,Poranek między Wisłą i Bugiem”, wyd. godz. 07.30 (1 godz., 12 min., 50 sek.)

 

Wypowiedzi dr. Bartosza Staręgowskiego i Marka Krzykały, w programie ,,Poranek między Wisłą i Bugiem” na temat publikacji APL pt. ,,Archiwum nieco inaczej. 10 lat Galerii Jezuicka 13″ oraz Galerii Jezuicka 13.

 

 

 

1.10.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

 

Wiadomości ,,Radia Lublin” z wypowiedzią Marka Krzykały na temat Galerii Jezuicka 13.

(Wersja druga)

 

 

 

 

30.09.2020 | ,,Gość Niedzielny”, wydanie internetowe

 

W artykule ,,Zatruta aspiryna i niecodzienna garderoba” Marek Krzykała i dr Bartosz Staręgowski opowiadają o 10-leciu istnienia Galerii Jezuicka 13.

 

 

 

17.09.2020 | ,,Gość Niedzielny”, wydanie internetowe

 

Artykuł ,,Militaria i propaganda” poświęcony wystawie ,,Lubelszczyzna w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921″ z wypowiedzią dr. B. Staręgowskiego.

 

 

 

1.09.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

Radiowe zwiedzanie wystawy ,,Wojna polsko-bolszewicka na Lubelszczyźnie w latach 1919-1921″. Opowiadają: dr Robert Jop, Agnieszka Konstankiewicz, dr Joanna Kowalik-Bylicka.

 

 

 

 

1.09.2020 | ,,Panorama Lubelska”, wyd. godz. 21.30 (13 min., 34 sek.)

 

Wypowiedź dr. Piotra Dymmela Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie na temat roli Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. w związku z otwarciem wystawy ,,Lubelszczyzna w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie”.

 

 

28.08.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

 

Wypowiedź dr. Bartosza Staręgowskiego w związku z Dniem Lotnictwa Polskiego.

 

 

 

 

19.08.2020 | ,,Gość Niedzielny”, wydanie internetowe

 

Artykuł poświęcony projektowi ,,Walka zbrojna – Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921″, realizowanemu przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

 

 

 

19.08.2020 | ,,Nowy Tydzień”, wydanie internetowe

 

Informacja o obchodach 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Lublinie z informacją o projekcie ,,Walka zbrojna-Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921″ realizowanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

 

 

 

14.08.2020 | ,,Panorama Lubelska”, wyd. godz. 18.30 (9 min., 32 sek.)

 

Wypowiedź dr. Bartosza Staręgowskiego dotycząca projektu ,,Walka zbrojna – Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 r.”, realizowanego przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

 

 

 

12.08.2020 | ,,Nowy Tydzień”, wydanie internetowe

 

Informacja o projekcie ,,Walka zbrojna-Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921″ realizowanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

 

 

25.05.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

Audycja z cyklu ,,Informator kulturalny”, z wypowiedzią dr. Roberta Jopa na temat digitalizacji staropolskich ksiąg sądowych z terenów Lubelszczyzny, przechowywanych w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku (początek audycji).

 

 

 

19.05.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

 

Audycja z cyklu ,,Informator kulturalny”, z wypowiedzią dr. Roberta Jopa na temat akcji ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)” – (od 1 min 23 sek.).

 

 

 

7.05.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

 

Audycja z cyklu ,,Informator kulturalny”, z wypowiedzią dr. Roberta Jopa na temat akcji ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)” – tytuł sudycji ,,Hobbici. Lubelskie”.

 

 

5.05.2020 | ,,Polskie Radio Lublin”

 

Audycja poświęcona akcji ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”. Wypowiedź m.in. dr. Roberta Jopa z Archiwum Państwowego w Lublinie.

 

 

 

 

5.05.2020 | ,,Kurier Lubelski”, wydanie internetowe

Wypowiedź Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie dr. Piotra Dymmela w sprawie projektu ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”.

 

 

 

3.05.2020 |  ,,Panorama Lubelska”, wyd. godz. 21.30 (14 min., 04 sek.)

 

Wypowiedź Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie dr. Piotra Dymmela w sprawie projektu ,,Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”.

 

 

30.04.2020 | ,,Kurier Lubelski”, wydanie internetowe

 

 

Artykuł ,,Odkrywamy lubelskie ślady Konstytucji 3 Maja” Artura Jurkowskiego, w którym między innymi wypowiedź dr. Piotra Dymmela, Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie w sprawie odpisu Konstytucji i Prawa o miastach przechowywanych w zasobie APL (patrz także zał. 1).

Załączniki