ZESPOŁY ARCHIWALNE WYŁĄCZONE Z UDOSTĘPNIANIA W CENTRALI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE !!!

Szanowni Państwo! Informujmy, że z powodu remontu prowadzonego w budynku Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13 zostało wyłączonych szereg zespołów archiwalnych przechowywanych w naszym zasobie.

Wyłączone z udostępniania zespoły archiwalne wymienione zostały w dołączonym wykazie (patrz: Załączniki). Wyłączenie z udostępniania dotyczy także nie wymienionych w nim zespołów akt stanu cywilnego wszystkich parafii i wyznań.

Przewidujemy, że ograniczenia w udostępnianiu potrwają maksymalnie do 8 sierpnia br., jednak z uwagi na sukcesywne kończenie prac remontowych w poszczególnych magazynach, dostęp do ich zasobów będzie wcześniejszy. Archiwum będzie na bieżąco informowało o dostępie do materiałów archiwalnych i aktualizowało wykaz wyłączeń.

Przypominamy jednocześnie, że wiele zespołów archiwalnych z zasobu Archiwum, w tym akta stanu cywilnego, ma wykonane kopie cyfrowe, które są udostępnione na platformie szukajwarchiwach.gov.pl

Wszelkich informacji dotyczących zaistniałej sytuacji udzielają pracownicy czytelni Archiwum Państwowego w Lublinie pod nr tel. 81 528 61 56 lub e-mailowo pod adresem: pracownianaukowa@lublin.ap.gov.pl

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

Załączniki

-->