308/0 Akta notariusza Jana Turczyńskiego w Biłgoraju
309/0 Akta notariusza Antoniego Bielińskiego w Biłgoraju
317/0 Akta notariusza Konstantego Kościelskiego w Biłgoraju