26/0 Akta miasta Chełma
28/0 Akta miasta Hrubieszowa
121/0 Akta notariusza Jana Koczurzyńskiego w Chełmie